Århus Universitetshospital Skejby

Hjertemedicinsk afdeling

Stråleterapi

Blodbanken

Forberedelse til operation

Dagkirurgisk opvågningsafdeling

Stråleterapien for unge

Neologisk klinik